x
Wypełnij formularz Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
     
  x Bezpieczny hotel Bezpieczny hotel Szanowni Państwo,
  Uważnie monitorujemy rozporządzenia GIS oraz oświadczenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące koronawirusa (COVID-19) i postępujemy zgodnie z wytycznymi tych agencji.
  Więcej
  zaplanuj pobyt

  Historia Kadyn w pigułce

  Historia Kadyn w pigułce

   
  czasy staropruskieistnienie w pobliżu dzisiejszych Kadyn grodu staropruskiego.
  1255 r.pierwsza wzmianka źródłowa o Kadynach w dokumencie lokacyjnym dla szpitala Świętego Ducha w Elblągu.
  1280 r.powstanie dworu zakonnego Zakonu Krzyżackiego i usytuowanie tu urzędów katowskiego, leśnego i siedziby komornictwa. 
  1320-1331 r.siedziba komtura elbląskiego, Hermanna von Oppen. 
  1349-1372 r.siedziba komtura elbląskiego, Ortolfa von Trier.
  1410 r.przybliżona data powstania Urzędu Leśnego.
  1415 r.pierwsza wzmianka o Mistrzu Leśnym, Fryderyku Viczthumie.
  1431 r.Kadyny stają się majątkiem rycerskim, a ich właścicielem zostaje Jan Bażyński.
  1480 r.właścicielem Kadyn zostaje brat Jana, Ścibor Bażyński, a następnie kolejno Jan, Jerzy i Mikołaj Bażyńscy.
  1506-1521 r.Kadyny przejmuje Kapituła Katedralna z Fromborka
  1521-1525 r.zajęcie dóbr kadyńskich przez Krzyżaków i wprowadzenie administracji sprawowanej  przez Kaspera von Schwalberg.
  1525 r.właścicielem dóbr ponownie Kapituła Katedralna z Fromborka.
  1534 r.posiadaczem majątku zostaje Jerzy Bażyński a dzierżawcą Kaspar Dambitz.
  1559 r.właścicielem Jerzy Bażyński
  1605-1608 r.majątek przejmuje Rada Miejska z Elbląga.
  1608-1612 r.właścicielem Ludwik Bażyński, ostatni z rodu.
  1627 r.zastawienie Kadyn przez Annę z domu Białobocką, żonę ostatniego właściciela Ludwika z rodu Bażyńskich, a następnie przejęcie na własność majątku przez Jana Truchsessa von Weltzhusen. 
  1635 r.majątek przejmuje syn Jana, Zygmunt Martin, a potem siostra Jana, Elżbieta i jej mąż Albrecht von Schlieben.
  1682 r.majątek przejmuje syn Albrechta, Jan Teodor Dietrich von Schlieben.
  1697 r.właścicielem zostaje syn Jana Teodora, Ernst Zygmunt von Schlieben.
  1701 r.sprzedaż majątku Stanisławowi Działyńskiemu.
  1710-1712 r.okupacja Kadyn przez wojska rosyjskie.
  1723 r.powrót do Kadyn von Schliebenów, właścicielem młodszy brat Ernsta, Jan Wilhelm.
  1737 r.bankructwo właściciela majątku i przejście dóbr na wierzycielkę - Marię Kazimierę Eleonorę von Ottau.
  1746 r.majątek przejmuje siostrzenica Marii Kazimiery Eleonory, Eleonora von Ottau, żona Dąbskiego.
  1782-1787 r.spory odnośnie praw do majątku kadyńskiego.
  1787 r.zakup Kadyn przez generała Wilhelma Friedricha Karla von Schwerin.
  1799 r.w wyniku zadłużenia właściciela, przejęcie majątkuprzez kanonika fromborskiego Ignacego Stanisława Matthy,  a potem przez jego krewniaka Ignacego Antoniego von Matthy.
  1804 r.właścicielem zostaje Gotthilf Krzysztof von Struensee
  1806-1814 r.wojny francusko-pruskie, Kadynami zarządza zięć Struensee, Leopold von Dewitz.
  1810 r.likwidacja klasztoru franciszkańskiego.
  1814 r.sprzedaż Kadyn Danielowi Birknerowi.
  1827 r.przejęcie majątku Edwarda Birknera przez syna Daniela.
  1868 r.właścicielami zostają synowie Edwarda, Jan Eryk i Artur.
  1896 r.przekazanie majątku przez Artura Birknera cesarzowi Wilhelmowi II. 
  1899 r.modernizacja starej cegielni i przekształcenie jej w wytwórnię majoliki.
  1917-1920 r.budowa kościoła i jego poświęcenie.
  1941-1945 r.pobyt w Kadynach wnuka cesarza Wilhelma II, Luisa Ferdynanda z rodziną. Klęska Niemiec i ucieczka rodziny książęcej.

  Aktualne oferty

  Wszystkie oferty

  Opinie

  design & code LemonArt.pl